ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

งานบุคคล เทศบาลตำบลสร้างค้อ จังหวัดสกลนคร

งานบุคคล เทศบาลตำบลสร้างค้อ จังหวัดสกลนคร
พัฒนาระบบ โดย www.thaiwebgov.com
-จัดเก็บข้อมูลข้าราชการท้องถิ่น
-จัดเก็บข้อมูลพนักงานจ้าง
-พิมพ์รายงาน
-คำนวนข้อมูลเงินเดือน